Regulácia osvetlenia GOHR Veľký Šariš

Zadanie:

Regulovať  osvetlenie vo výrobnej hale tak, aby intenzita osvetlenia v hale dosahovala požadovanú úroveň. Hala je osvetľovaná LED svietidlami so stmievateľnými predradníkmi s DALI rozhraním. Celkový počet predradníkov 510 ks.

Stmievať:

 • automatický v závislosti od intenzity denného svetla v dvoch úrovniach práca-300 lx a koridor-100 lx
 • samostatne 5 lodí
 • v každej lodi samostatne 6 zón, celkový počet samostatne regulovaných  zón- 30
 • v každej zóne samostatne 3 skupiny, celkový počet skupín 90.

Pracovné režimy regulácie:

 1. Vypnuté – všetky svietidlá sú zhasené, všetky svetelné senzory deaktivované.
 2. Automatické riadenie – svetlené senzory určené na automatické riadenie na úroveň 300 lx sú aktivované. Senzory určené na úroveň 100lx sú deaktivované.
 3. Koridor – svetelné senzory určené na automatické riadenie  na úroveň 100 x sú aktivované a senzory na úroveň 300 lx sú deaktivované.
 4. Všetko na 50% – všetky svetelné senzory sú deaktivované. Svietidla svietia na 50% svojho výkonu.
 5. Všetko na 100% – všetky svetelné senzory sú deaktivované. Svietidla svietia na 100% svojho výkonu.

Ovládanie regulácie:

 • Pomocou tlačidiel pre každú loď 1 tlačidlo – ovláda len svoju loď.
 • PC, tablet, mobil – ovláda zónu, loď, halu.

Prepínanie režimov:

Každý z piatich režimov je možné navoliť pre:

každú z 30-tich  zón samostatne

pre každú z 5-tich lodí samostatne

naraz pre celú výrobnú halu

Inštalácia:

Všetky svietidlá (510 ks),svetelné senzory (5 ks) a tlačidlá (5ks)  sú pripojené na 10-tich zberniciach. Zbernice sú napájane ElenDim Controllermi (10) ks ktoré  sú medzi sebou navzájom prepojené a pripojené na podnikovú sieť cez LAN. Prístup k nastaveniam regulácie je cez LAN, alebo internet. Realizovala KOOR, s.r.o.

Regulácia osvetlenia STIGA Poprad

Ján Ivanecký / Október 10, 2018 / Realizované projekty

Zadanie:

Regulovať osvetlenie haly, kde sú montážne linky a sklad. Požadovaná minimálna intenzita osvetlenia je pre výrobné linky 500 lx, pre dopravný koridor 100 lx a pre sklad 200 lx. Hala je osvetľovaná LED svietidlami so stmievateľnými predradníkmi s DALI rozhraním. Celkový počet predradníkov je 325 ks.

Stmievať:

 • automaticky v závislosti od intenzity denného svetla
  • úroveň práca – 500 lx
  • úroveň koridor – 100 lx
  • úroveň sklad A – 200 lx
 • sklad B – pri zistení pohybu počas 5 minút – 200 lx, počas 2 minút – 100 lx a potom udržiavať osvetlenie v pohotovostnom režime na 40 lx

Pracovné režimy regulácie:

Vypnuté – Všetky svietidlá sú zhasené, všetky svetelné senzory deaktivované.

Automatické riadenie – Svetlené senzory určené na automatické riadenie na úroveň 500, 200 a 100 lx a pohybové senzory sú aktivované.

Koridor – Svetelné senzory určené na automatické riadenie na úroveň 100 lx a pohybové senzory sú aktivované, senzory na úroveň 500 a 200 lx sú deaktivované.

Sklad B – Všetky svetelné senzory sú deaktivované. Pohybové a svetelné senzory sú aktivované.

Všetko na 100% – Všetky svetelné senzory sú deaktivované. Svietidlá svietia na 100% svojho výkonu.

Ovládanie regulácie:

Pomocou tlačidiel – pre každú výrobnú linku 1 tlačidlo (ovláda len svoju linku)

Centrálne tlačidlo z dvoch miest ovláda celú halu:

 • vypne
 • zapne automatické riadenie pre montážne linky, koridory a sklady A, B
 • zapne len pohybové a svetelné senzory pre sklad B
 • zapne všetko na 100%

Inštalácia:

Všetky svietidlá (325 ks), svetelné senzory (1 ks), tlačidlá (17 ks), pohybové a svetelné senzory (3 ks) sú pripojené na 7-mich zberniciach. Zbernice sú napájané ElenDim Controllermi (7 ks), ktoré sú medzi sebou navzájom prepojené a pripojené na podnikovú sieť cez LAN. Prístup k nastaveniam regulácie je cez LAN alebo internet.

Realizácia Solarprojekt, s.r.o.

Vyberáme svetelný senzor

 1. September 201810. Október 2018 Ivanecký

Svetelný senzor meria úroveň osvetlenia a reguluje stmievanie svietidiel. Pri výbere svetelného senzora musíme poznať odpovede na týchto päť otázok.

 1. Ako budeme merať úroveň osvetlenia?
 2. Ako budeme ovládať svietidlá?
 3. Koľko skupín svietidiel budeme samostatne stmievať?
 4. Kedy pridávame ďalšiu skupinu svietidiel?
 5. Kde umiestniť svetelný senzor ?

Continue reading „Vyberáme svetelný senzor“

Simulácia denného osvetlenia.

17. May 2018 Ivanecký

Teplota denného svetla (Tc)  sa v priebehu dňa mení. Pri východe slnka má Tc  hodnotu iba 1900 K(udávaná v Kelvinoch), ráno je to okolo 2700 K a potom stúpa k vrcholnej hodnote. Dosahuje ju na poludnie a pohybuje sa okolo 7000 K. Po obede už len klesá. Pri západe slnka má  cca 2700 K.

Nízka teplota svetla je pre ľudský organizmus signálom pre spánok a naopak vysoká teplota nastavuje organizmus k aktivite a vyššiemu výkonu.

Systém riadenia osvetlenia ElenDim umožňuje pomocou umelého osvetlenia simulovať priebeh zmeny teploty denného svetla.
Pracujeme v  programe ElenDim konfigurator a využijeme záložku„Scény” . Svietidlá zaradíme do skupiny G1 a scény nastavíme pre skupinu.
Nastavíme 7 scén, do každej zapíšeme požadovanú  teplotu svetla .

Prepneme na záložku „Úroveň“. Do každej scény napíšeme druhú požadovanú hodnotu – úroveň jasu v percentách (0 až 100%).

Toto nastavenie platí pre všetky svietidlá zaradené v skupine G1. Napr. keď sa na DALI zbernicu pošle príkaz „G1 scéna 00“ svietidlá upravia svoje parametre na hodnoty Tc=2700 K, Jas 54% . Ak zvolíme inú scénu, parametre svietidiel sa zmenia podľa nastavených hodnôt.

Na prepínanie medzi scénami použijeme Plánovač, kde nastavíme časy v ktorých sa jednotlivé scény majú spustiť.

Nastavujeme :

Poradie udalosti, čas spúšťania, číslo scény, skupinu ktorú riadime .

Scény spúšťame podľa časového harmonogramu.

Začíname o 6 ,00 s najteplejšim svetlom každú hodinu až do poludnia pridávame viac studeného svetla. 6,00 – Scéna(SC) 0, 7,00 – SC1, 8,00 – SC2,   9,00 – SC3, 10,00 – SC4, 11,00 – SC5, 12,00 – SC6

V 13,00 – SC5 začneme pridávať teplejšiu farbu svetla a pokračujeme každú hodinu 14,00 – SC 4, 15,00 – SC3, 16,00 -SC2, 17,00 -SC1, 18,00 -SC0

Naplánované nastavenie zapíšeme a máme pripravenú automatickú simuláciu zmeny teploty denného svetla počas dňa. Využiť sa dá pri osvetľovaní priestorov bez okien, alebo pri nočných službách.