Simulácia denného osvetlenia.

17. May 2018 Ivanecký

Teplota denného svetla (Tc)  sa v priebehu dňa mení. Pri východe slnka má Tc  hodnotu iba 1900 K(udávaná v Kelvinoch), ráno je to okolo 2700 K a potom stúpa k vrcholnej hodnote. Dosahuje ju na poludnie a pohybuje sa okolo 7000 K. Po obede už len klesá. Pri západe slnka má  cca 2700 K.

Nízka teplota svetla je pre ľudský organizmus signálom pre spánok a naopak vysoká teplota nastavuje organizmus k aktivite a vyššiemu výkonu.

Systém riadenia osvetlenia ElenDim umožňuje pomocou umelého osvetlenia simulovať priebeh zmeny teploty denného svetla.
Pracujeme v  programe ElenDim konfigurator a využijeme záložku„Scény” . Svietidlá zaradíme do skupiny G1 a scény nastavíme pre skupinu.
Nastavíme 7 scén, do každej zapíšeme požadovanú  teplotu svetla .

Prepneme na záložku „Úroveň“. Do každej scény napíšeme druhú požadovanú hodnotu – úroveň jasu v percentách (0 až 100%).

Toto nastavenie platí pre všetky svietidlá zaradené v skupine G1. Napr. keď sa na DALI zbernicu pošle príkaz „G1 scéna 00“ svietidlá upravia svoje parametre na hodnoty Tc=2700 K, Jas 54% . Ak zvolíme inú scénu, parametre svietidiel sa zmenia podľa nastavených hodnôt.

Na prepínanie medzi scénami použijeme Plánovač, kde nastavíme časy v ktorých sa jednotlivé scény majú spustiť.

Nastavujeme :

Poradie udalosti, čas spúšťania, číslo scény, skupinu ktorú riadime .

Scény spúšťame podľa časového harmonogramu.

Začíname o 6 ,00 s najteplejšim svetlom každú hodinu až do poludnia pridávame viac studeného svetla. 6,00 – Scéna(SC) 0, 7,00 – SC1, 8,00 – SC2,   9,00 – SC3, 10,00 – SC4, 11,00 – SC5, 12,00 – SC6

V 13,00 – SC5 začneme pridávať teplejšiu farbu svetla a pokračujeme každú hodinu 14,00 – SC 4, 15,00 – SC3, 16,00 -SC2, 17,00 -SC1, 18,00 -SC0

Naplánované nastavenie zapíšeme a máme pripravenú automatickú simuláciu zmeny teploty denného svetla počas dňa. Využiť sa dá pri osvetľovaní priestorov bez okien, alebo pri nočných službách.