Vyberáme svetelný senzor

  1. September 201810. Október 2018 Ivanecký

Svetelný senzor meria úroveň osvetlenia a reguluje stmievanie svietidiel. Pri výbere svetelného senzora musíme poznať odpovede na týchto päť otázok.

  1. Ako budeme merať úroveň osvetlenia?
  2. Ako budeme ovládať svietidlá?
  3. Koľko skupín svietidiel budeme samostatne stmievať?
  4. Kedy pridávame ďalšiu skupinu svietidiel?
  5. Kde umiestniť svetelný senzor ?

Continue reading „Vyberáme svetelný senzor“