Regulácia osvetlenia AWU Prešov

Zadanie:

 • regulovať osvetlenie
  • celej výrobnej haly
  •  samostatne po zónach, celkom 9 zón
 • požadovaná minimálna intenzita osvetlenia – 250 lx
 • hala je osvetľovaná LED svietidlami
 • stmievateľné predradníky s DALI rozhraním
 • celkový počet svietidiel – 71 ks
 • stmievať automaticky v závislosti od intenzity denného svetla

Rozdelenie  svietidiel do samostatne ovládaných zón:

Pracovné režimy regulácie:

Vypnuté – Všetky svietidlá sú zhasené, svetelný senzor je deaktivovaný.

Automatické riadenie – svetlený senzor je aktivovaný, automaticky udržuje osvetlenie na požadovanej úrovni:

 • celá hala
 • samostatne každá zóna

Minimum – Svetelný senzor je deaktivovaný. Svietidlá svietia na 10%výkonu:

 • celá hala
 • samostatne každá zóna

Maximum – Svetelný senzor je deaktivovaný. Svietidlá svietia na maximum výkonu:

 • celá hala

Ovládanie regulácie:

Osvetlenie je ovládané pomocou ovládača P12. Tlačidlá ovládajú naraz celú halu alebo každú zónu samostatne:

 • vypne všetky svietidlá
 • zapne automatické riadenie svietidiel
 • prepne na minimálny výkon svietidiel
 • prepne na maximálny výkon svietidiel
Ovládač P 12

Popis ovládania svietidiel

Inštalácia:

Všetky svietidlá (71 ks), svetelné senzory (1 ks), ovládač P12 (1 ks) sú pripojené na dvoch DALI zberniciach. Zbernica je napájaná ElenDim Controllerom (2 ks). Prístup k nastaveniam regulácie je cez LAN, Internet.

Realizácia TOP PMP, s.r.o.

Regulácia osvetlenia GOHR Veľký Šariš

Zadanie:

Regulovať  osvetlenie vo výrobnej hale tak, aby intenzita osvetlenia v hale dosahovala požadovanú úroveň. Hala je osvetľovaná LED svietidlami so stmievateľnými predradníkmi s DALI rozhraním. Celkový počet predradníkov 510 ks.

Stmievať:

 • automatický v závislosti od intenzity denného svetla v dvoch úrovniach práca-300 lx a koridor-100 lx
 • samostatne 5 lodí
 • v každej lodi samostatne 6 zón, celkový počet samostatne regulovaných  zón- 30
 • v každej zóne samostatne 3 skupiny, celkový počet skupín 90.

Pracovné režimy regulácie:

 1. Vypnuté – všetky svietidlá sú zhasené, všetky svetelné senzory deaktivované.
 2. Automatické riadenie – svetlené senzory určené na automatické riadenie na úroveň 300 lx sú aktivované. Senzory určené na úroveň 100lx sú deaktivované.
 3. Koridor – svetelné senzory určené na automatické riadenie  na úroveň 100 x sú aktivované a senzory na úroveň 300 lx sú deaktivované.
 4. Všetko na 50% – všetky svetelné senzory sú deaktivované. Svietidla svietia na 50% svojho výkonu.
 5. Všetko na 100% – všetky svetelné senzory sú deaktivované. Svietidla svietia na 100% svojho výkonu.

Ovládanie regulácie:

 • Pomocou tlačidiel pre každú loď 1 tlačidlo – ovláda len svoju loď.
 • PC, tablet, mobil – ovláda zónu, loď, halu.

Prepínanie režimov:

Každý z piatich režimov je možné navoliť pre:

každú z 30-tich  zón samostatne

pre každú z 5-tich lodí samostatne

naraz pre celú výrobnú halu

Inštalácia:

Všetky svietidlá (510 ks),svetelné senzory (5 ks) a tlačidlá (5ks)  sú pripojené na 10-tich zberniciach. Zbernice sú napájane ElenDim Controllermi (10) ks ktoré  sú medzi sebou navzájom prepojené a pripojené na podnikovú sieť cez LAN. Prístup k nastaveniam regulácie je cez LAN, alebo internet. Realizovala KOOR, s.r.o.