Praktické využitie stavového automatu pri riadení a regulovaní osvetľovacej sústavy.

V tomto článku rozoberiem konkrétny prípad riadenia regulácie osvetlenia z praxe. Ide o riadenie a reguláciu 364 ks svietidiel vo výrobnej hale.

Osvetlenie je ovládané z dvoch miest pomocou ovládačov P3 a P12. Ďalej sme použili 6 ks riadiacich jednotiek a jeden vonkajší svetelný senzor. Ovládač P3 ovláda celú halu naraz,  ovládače P12 po jednotlivých zónach.

Požiadavky na riadenie osvetlenia:

 1. Ovládať svietidlá v celej hale naraz
 2. zapnúť svietidlá na 100%
 3. vypnúť svietidlá
 4. zapnúť automatické riadenie osvetlenia na úroveň 300 lx.

Zákazník má halu rozdelenú na 24 zón, každú z nich požaduje ovládať samostatne

 1. zapnúť svietidlá na 100%
 2. zapnúť automatické riadenie na úroveň 300 lx
 3. zapnúť automatické riadenie na úroveň 60 lx.

Na splnenie týchto požiadaviek sme museli svietidlá v každej zóne ďalej rozdeliť do 4 skupín. Zohľadňovali sme vplyv  denného svetla zo svetlíkov a okien na osvetľovanie zóny (viď obrázok).

Svietidlá riadime po skupinách. Skupín je spolu 96 (24×4), každú z nich vieme zapnúť na 100%, vypnúť a stmievať.

O stmievanie sa stará aplikačný kontrolér typu svetelný senzor (AKSS) zabudovaný v riadiacej jednotke (RJ).
K dispozícií je 60 AKSS . Každý z nich dokáže stmievať svietidlá tak, aby osvetľovali plochu na požadovanú úroveň. Pre každé AKSS nastavíme len jednu úroveň osvetlenia.  Skupinu 4 nestmievame používame ju len na zapnutie a vypnutie preto nemá žiadne AKSS.

Ostatné skupiny potrebujeme  stmievať  na dve úrovne osvetlenia. Keď sa v hale pracuje osvetľujeme ju na 300lx. Niekedy sa nepracuje na všetkých pracoviskách. Vtedy zóny bez pracovníkov osvetľujeme na 60lx. Preto každú riadenú skupinu svietidiel musíme vedieť regulovať podľa potreby na 300lx aj 60lx. Svietidla sú regulované podľa aktuálnej úrovne denného svetla. Tú meriame jedným vonkajším svetelným senzorom.  Senzor namerané hodnoty posiela po všetkých zberniciach.  Každý AKSS pracuje s touto hodnotou.

Osvetľovaciu sústavu riadime pomocou stavového automatu ktorý je zabudovaný v každej RJ. K dispozícií je 128 stavov . Stavy sú očíslované  už od výroby. Použili sme  stavy 1 až 6 a pre  lepšiu orientáciu   ich pomenovali doplnkovým názvom.  

Na prechody medzi stavmi využijeme ovládače P3 alebo P12. K prechodom  dochádza pri stlačení ovládacích tlačidiel. Po prechode  stav  začne vykonávať naprogramované príkazy. Každému  stavu sme naprogramovali  riadiace príkazy  pre svietidlá  a  AKSS.  Jednotlivé stavy sú od seba nezávislé.

Prechody medzi stavmi

Stav č.OvládačVstupUdalosťRiadiace príkazy
1
Hala 100%
P3žlté tlačidlo krátke stlačenie(KS)všetkým AKSS - ukončenie regulácie pridelených skupín
pre všetky skupiny - svietiť na 100%
2
Zóna 100%
P12zelené tlačidlo zóny X dvojité stlačenie(DDS)AKSS zóny X - ukončenie regulácie pridelených skupín
pre všetky skupiny v zóne-svietiť na 100%
3
Hala automat 1-100%
P3zelené tlačidlo KSvšetkým AKSS - začať regulovať pridelené skupiny na 300lx
4
Zóna automat 1-100%
P12zelené tlačidlo zóny X KSAKSS zóny X - začať regulovať pridelené skupiny, na 300lx
5
Zóna automat 1-10%
P12zelené tlačidlo zóny X dlhé stlačenie(DS)AKSS zóny X - začať regulovať pridelené skupiny, na 60lx
6
Vypni
P3červené tlačidlo KSvšetkým AKSS- ukončenie regulácie pridelených skupín
všetkým skupinám - vypnúť svietidlá

Výhody riadenia regulácie osvetlenia pomocou stavového automatu:

 1. Pre obsluhu
 • jednoduché intuitívne  ovládanie
 • okamžitý prehľad o stave v ktorom sa regulácia nachádza
 • po výpadku elektrického prúdu automatický návrat do posledného stavu
 • možnosť pripojenia riadenia cez webové rozhranie s monitoringom spotreby.

2. Pre inštalačnú firmu

 • Umožňuje vytvárať systémy osvetlenia s väčšou zložitosťou
 • zvýšený výkon systému a spoľahlivosť
 • ľahké a prehľadné prevádzanie zmien v nastaveniach systému
 • po pripojení k sieti umožňuje diaľkové monitorovanie a nastavovanie systému.

Tu mal článok skončiť, ale nedávno nás zákazník požiadal o zmenu v nastavení regulácie. Cez víkendy sa vo výrobe nepracuje na všetkých pracoviskách. Vtedy zóny kde sa pracuje momentálne  Z1-8, 14, 17 a 19 sú v stave 4 a ostatné v stave 5. To znamená že všetky zóny kde sa nepracuje sú osvetľované na úroveň 60lx. Je to z dôvodu bezpečnosti .

Zákazník má dočasnú požiadavku, aby zóny 19, 20, 23, 24 sa dali vypnúť úplne. V týchto zónach sa pripravuje nová výroba. Teraz sú oddelené od ostatnej výroby, cez víkend sa v nich nepracuje a pracovníci výroby tam nemajú prístup.

Vyriešili sme to tak, že  na diaľku cez sieť sme pridali ďalší stav č.7.

Kópia Prechody medzi stavmi

Stav č.OvládačVstupUdalosťRiadiace príkazy
7
Zóna vypnutá
P12Zelené tlačidlo, zóny X2x za sebou
Dlhé stlačenie
AKSS zóny X- ukončenie regulácie pridelených skupín
všetkým skupinám - vypnúť svietidlá