Predstavenie regulácie

Úvod.
ElenDim je systém pre reguláciu osvetlenia. Umožňuje ovládanie svietidiel (a iných akčných členov – relé, prevodník na 1-10V, …) pomocou vstupov typu: tlačidlo, spínač, prepínač, potenciometer, pohybový senzor, svetelný senzor,… Zbernica môže obsahovať viac riadiacich prvkov – vytvára sa distribuovaný systém riadenia.
Škálovateľnosť sytému je od jedného svetla s jedným senzorom po rozsiahle systémy s prepojenými zbernicami a viacúrovňovou štruktúrou riadenia.

ElenDim a štandard DALI .

Systém je budovaný v súlade s najnovším štandardom IEC 62386 – DALI Edition 2.0.
Vstupy neriadia svietidlá priamo, len posielajú udalosti na zbernicu. Svietidlá riadi aplikačný kontrolér, ktorý reaguje na udalosti a posiela príkazy svietidlám.
Všetky komponenty podporujú funkciu Multi-master. 24 bitové správy vytvárajú adresný priestor pre 64 svietidiel a 64 vstupných zariadení na jednej zbernici.

A, Systémové prístroje pre zbernicu.

  1. DALI Power Supply 250 mA – každá zbernica potrebuje napájací zdroj DALI (napája zbernicu a niektoré komponenty ). Okrem samostatného zdroja máme aj verziu s interfejsom WiFi , prípadne zdroj je integrovaný v „ElenDim Controller“.
  2. USB (WiFi) / DALI Interface. Jednoduchý spôsob pripojenia PC k zbernici. Určený je na konfigurovanie a monitorovanie počas servisného zásahu.
  3. ElenDim Controller. Komplexné zariadenie, ktoré zabezpečuje viacero funkcii. Zdroj DALI – napája zbernicu. Interfejs Eth – pripojenie PC (LAN) pre konfiguráciu a monitorovanie. Router Eth – prepojenie viacerých zberníc. Controller – spracovanie udalosti od vstupov. Scheduler – plánovanie na základe RTC. Logger – zaznamenávanie niektorých veličín s následným spracovaním na PC.

B, Vstupy s funkciou aplikačného kontroléra.   

  1. ElenDim Switch mini, DIN – 4 vstupy pre pripojenie tlačidla, vypínača, prepínača, alebo potenciometra. Zmenu hodnoty posiela ako udalosť na zbernicu. Je možné nastaviť filter udalosti. Súčasťou modulu je aplikačný kontrolér „Spínač“. Na základe udalosti môže spustiť jednu z 8 postupnosti príkazov. Kontrolér ovláda aj štvoricu LED indikátorov.
  2. ElenDim MotionLight sensor – pohybový a svetelný senzor vyhodnocuje pohyb PIR čidlom. Osvetlenosť meria digitálnym senzorom. Zmenu stavu posiela ako udalosť na zbernicu. Súčasťou modulu je aplikačný kontrolér „Pohybový senzor“. Udalosť „obsadené“ rozsvieti svetlo na požadovanú úroveň. Po uvoľnení priestoru zníži úroveň osvetlenia a s časovým oneskorením svetlá vypne. Pre viac kontrolérov je možné naprogramovať funkciu koridor a schodisko.
  3. ElenDim Light sensor – svetelný senzor meria osvetlenosť digitálnym senzorom s charakteristikou ľudského oka. Zmenu hodnoty posiela ako udalosť na zbernicu. Súčasťou modulu je aplikačný kontrolér „Svetelný senzor“ (Daylight Harvesting). Pracuje v uzavretej slučke ako regulátor na konštantnú úroveň, alebo v otvorenej slučke redukuje osvetlenie podľa denného svetla. Ovláda  úroveň svietenia v štyroch zónach pričom každá zóna obsahuje jednu skupinu alebo jedno svietidlo.