ElenDim konfigurátor


Program ElenDim konfigurátor ( ElenDimConfigurator.exe ) bol vytvorený s cieľom umožniť nastaviť parametre ElenDim zariadení ( vstupné jednotky, pohybové a svetelné senzory ), stmievačov a predradníkov pripojených na jednu DALI zbernicu. ElenDim zariadenia umožňujú pripojiť k zbernici maximálne 64 svietidiel ( predradníkov, stmievačov ) a k tej istej zbernici ešte pripojiť maximálne 64 ovládačov ( vstupné jednotky, pohybové a svetelné senzory ). Celkový teoretický počet zariadení na jednej zbernici je, teda maximálne 128, ale skutočný počet je limitovaný prúdovým odberom zariadení pripojených k DALI zbernici, ktorý je daný DALI normami.

ElenDim konfigurátor sa môže pripojiť k DALI zbernici tromi spôsobmi:

 • cez prevodník USB / DALI, pričom tento prevodník sa v PC správa ako virtuálny COM port.
 • cez prevodník WiFi / DALI.
 • cez ElenDim Riadiacu jednotku, ku ktorej je pripojená DALI zbernica.

Po pripojení k zbernici DALI program môže:

 • čítať parametre pripojených zariadení.
 • prideliť adresy všetkým zariadeniam na DALI zbernici.
 • prideliť adresy len novým, pridaným zariadeniam na DALI zbernici.
 • nastaviť parametre jednotlivých zariadení. Nastavené parametre sa do zariadenia odošlú až po stlačení tlačidla „Zapísať“ s červeným okrajom, ktorý sa zobrazí pri zmene parametra.

Tlačidlo zapíše do zariadenia len jemu prislúchajúce parametre. Do stlačenia tlačidla sú zmeny parametrov uchované len v pamäti počítača.

 • overiť zhodu parametrov v zariadení a počítači.
 • zaznačiť rozmiestnenie zariadení v priestore.
 • uložiť aktuálnu konfiguráciu zariadení do súboru.
 • načítať uloženú konfiguráciu zo súboru.
 • vytlačiť aktuálnu konfiguráciu jednotlivých zariadení.
 • vytlačiť rozmiestnenie zariadení v priestore.
 • monitorovať komunikáciu po DALI zbernici.
 • uložiť monitorovanú komunikáciu do súboru.
 • načítať monitorovanú komunikáciu zo súboru.

Program môže bez pripojenia k DALI zbernici vytvoriť konfiguráciu systému riadenia osvetlenia a uložiť ju do súboru.